SENGA - INTEGRACJA SYSTEMÓW

INTEGRACJA SYSTEMÓW


laboratorium

przemysł

Wielokrotnie w praktyce przemysłowej pojawia się konieczność połączenia ze sobą kilku systemów automatyki, systemów pomiarowych, zabezpieczeń, kontroli. W większości przypadków połączenie takie jest problematyczne.

Zwykle najpoważniejsze problemy przed którymi staje w takiej sytuacji integrator to niejednorodność protokołów komunikacyjnych – czasem już na poziomie warstwy hardware'owej, różni producenci elementów składowych instalacji, często różne okresy wytworzenia sprzętu i związane z tym niezgodności wersji oprogramowania systemowego (firmware).

Bardzo często dodatkowym problemem jest - wynikająca na przykład z długiego czasu eksploatacji, trudna dostępność części zamiennych zwiększających funkcjonalność - czasem wręcz uniemożliwiająca bezkonfliktowe włączenie systemu do sieci sterowania.W naszej praktyce mieliśmy do czynienia z procesami integracji wielu systemów, zwykle wysoce „egzotycznych", o skomplikowanej strukturze, pozbawionych dokumentacji technicznej, czasami operujące kilkunastoma protokołami transmisyjnymi lub w ogóle pozbawionymi możliwości komunikacji.

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wykonania integracji dowolnych systemów sterujących, pomiarowych i automatyki procesu z możliwością docelowego prowadzenia akwizycji, magazynowania i analizy danych dotyczących pracy systemów z poziomu dołączonych sterowników PLC, stacji bazowych PC, komputerów przenośnych lub paneli operatorskich, transmisją danych do zakładowych sieci wizualizujących i systemów sterujących.