SENGA - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ


CSR

Przywiązanie do zasad związanych z odpowiedzialnością społeczną prowadzonej działalności towarzyszy firmie Senga od początku jej istnienia.

Uważamy, że rzetelność, uczciwość w prowadzeniu biznesu oraz świadomość przynależności do społeczeństwa lokalnego i globalnego powinno być podstawą rozwoju i sukcesu każdej firmy.

Firma Senga aktywnie wspiera polską edukację, uczestniczy w programach badawczo-rozwojowych, angażuje się w pomoc lokalnej społeczności, współdziała z wyższymi uczelniami, prowadzi staże i praktyki dla studentów, wspiera realizację projektów realizowanych przez młodych adeptów sztuki inżynierskiej.

Zdajemy sobie sprawę że największym kapitałem i siłą naszej firmy są ludzie. Rozumiejąc ten fakt angażujemy się w działania mające na celu zapewnienie przestrzegania praw człowieka oraz traktowanie naszych pracowników z szacunkiem, zgodnie z zasadami wyznaczanymi przez podstawowe standardy społeczne. Działania firmy skupiają się na uzmysławianiu swoim partnerom niezwykłej wagi tych zagadnień oraz na bezwzględnym przestrzeganiu reguł związanych ze swobodnym wyborem miejsca pracy, dyskryminacją, nieodpowiednim lub nieludzkim traktowaniem, płacami minimalnymi, godzinami pracy i swobodą stowarzyszania.

Uważamy że nasz stosunek do osób biednych, słabszych, gorzej radzących sobie w naszej rzeczywistości, pokrzywdzonych przez los - pokazuje na jakim etapie rozwoju cywilizacyjnego się znajdujemy. Pomoc organizacjom pozarządowym, szkołom, przedszkolom i placówkom opiekuńczym służącym naszej lokalnej społeczności jest bardzo ważnym wyznacznikiem naszej działalności okołobiznesowej. Współdziałamy z lokalnymi organizacjami non-profit, w tym również z Krakowskim Towarzystwem Żeglarskim, propagując zdrową i sportową kulturę spędzania wolnego czasu.

W ramach wspierania działań związanych z promocją kultury i sztuki nasza firma została partnerem projektu Małopolskie Dźwięki organizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. Powstałe w wyniku współpracy rzeźby interaktywne - "uchofony" - przemierzyły już niemal całą Europę przyczyniając się do propagowania wiedzy na temat naszego kraju i regionu.

Do trzech przygotowanych poprzednio w roku 2010 z okazji obchodzenia Roku Chopinowskiego w trasę ruszył kolejny "uchofon" tym razem - szopenowski.

Uchofony w Operze Krakowskiej