SENGA - UTRZYMANIE RUCHU

UTRZYMANIE RUCHUOferujemy swoje usługi w zakresie utrzymania ruchu, stałego nadzoru, serwisowania, przeglądów bieżących i okresowych oraz napraw:

  • systemów pomiarowych wielkości elektrycznych, nieelektrycznych i środowiskowych
  • systemów automatyki przemysłowej i sterowania procesami produkcyjnymi
  • systemów iskrobezpiecznych i spełniających normy odnośnie przeciwwybuchowości
  • systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych w pełnym zakresie tematyki
  • urządzeń laboratoryjnych: inkubatorów, chłodni, cieplarek i innych według wymagań użytkownika
SENGA - USŁUGI

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość świadczonych usług potwierdzoną opiniami naszych klientów.