SENGA - WIELKOSCI FIZYCZNE

WIELKOSCI FIZYCZNESpecjalizujemy się z wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych, środowiskowych i elektrycznych w warunkach pomieszczeń „czystych", produkcyjnych, magazynowych.

Pomiary wykonujemy zgodnie z procedurami zgodnymi z zaleceniami GMP i GLP zarówno w miejscu wskazanym przez klienta jak i (w razie możliwości) we własnym, specjalizowanym laboratorium pomiarowym zgodnym proceduralnie ze standardami normy PN:ISO17025.

Zakres wykonywanych badań:

Temperatura
 • Pomiary temperatury metodą dotykową i bezdotykową
 • Kalibracja i sprawdzanie czujników temperatury, mierników temperatury.
 • Pomiary na stanowisku (termostat cieczowy) i na obiekcie klienta za pomocą przenośnego pieca kalibracyjnego.
 • Sprawdzanie czujników stykowych.
Ciśnienie - sprawdzenie
 • manometrów i wakuometrów w zakresie od -0,9 bar do 40 bar
 • przetworników ciśnienia
 • przetworników różnicy ciśnień

Pomiary wykonywane są przy pomocy elektronicznych mierników ciśnienia, manometrów sprężynowych, manometru obciążnikowo-tłokowego, pompki kalibracyjnej.

Sprawdzanie i kalibracja
 • Mierników i przetworników wielkości elektrycznych;
 • Rejestratorów.
Inne pomiary
 • Pomiary siły nacisku do 50kN.
 • Pomiary prędkości obrotowej
 • Pomiar i rejestracja wielkości fizycznych i parametrów środowiskowych
 • Pomiary hałasu - pomiar poziomu dźwięku w budynku i środowisku;
 • Pomiary natężenia oświetlenia.
 • Badania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i instalacji elektrycznych niskiego napięcia
 • Rezystancji izolacji;
 • Impedancji pętli zwarcia;
 • Ochrony przeciwporażeniowej;
 • Rezystancji uziemienia uziomu;
 • Rezystancji uziemień piorunochronowych;
 • Zabezpieczenia różnicowo-prądowego.
 • Pomiary parametrów instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych
 • Pomiary i regulacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;
 • Pomiary wydajności i sprawności systemów klimatyzacyjnych;
 • Pomiary temperatury, wilgotności względnej, nadciśnień oraz prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniach czystych;
 • Pomiary głośności instalacji klimatyzacyjnej;
 • Pomiary głośności central i agregatów.
 • Pomiary mikrobiologiczne
 • Pomiary szczelności montażu i integralności filtrów HEPA
 • Pomiary ilości cząstek
 • Pomiary prędkości powietrza oraz odchylenia strugi (np. w komorach o przepływie laminarnym)
 • Inne pomiary mikrobiologiczne