SENGA - DODATKOWE OPROGRAMOWANIE

DODATKOWE OPROGRAMOWANIE


Oferujemy usługi w zakresie opracowywania i uruchamiania dodatkowych modułów programowych dla aplikacji SCADA np:
  • oprogramowania raportowego
  • oprogramowania do tworzenia złożonych receptur
  • oprogramowania analizująco-archiwizującego
  • kontrolek ActiveX
  • innych według specyfikacji wymagań