SENGA - SYSTEMY SCADA I FMS

SYSTEMY SCADA I FMS


SCADA

Oferujemy usługi w zakresie opracowywania i uruchamiania aplikacji wizualizujących i sterujących dla komputerów osobistych klasy PC dla systemów operacyjnych DOS, Windows XP/7/8/10 – system SCADA i FMS.

Oferujemy:
 • kompletną obsługę inwestycji (założenia, projekt, realizacja, utrzymanie ruchu)
 • dobór odpowiedniego oprogramowania
 • realizacje programowych systemów sterowania i wizualizacji dla:
 • kompletnych linii technologicznych i produkcyjnych
 • systemów klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji
 • systemów kontroli dostępu do obiektów, maszyn i urządzeń
 • rozbudowanych systemów pomiarowych, walidacyjnych i dozorowych.
 • pojedynczych urządzeń i maszyn
 • prace montażowe
 • instalacja i konfiguracja
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • usługi w zakresie utrzymania ruchu dla systemu SCADA
Nasze systemy oparte na komponentach standardowych aplikacji typu SCADA:

...gwarantujących łatwą rozbudowę i dostęp do parametrów i ustawień za pośrednictwem:
 • dedykowanych aplikacji SCADA i FMS utworzonych w wyżej wymienionych systemach według specyfikacji użytkownika
 • aplikacji standardowego pakietu Microsoft MS Office (np. poprzez Wonderware Active Directory)
 • dowolnej aplikacji SQL (np. z wykorzystaniem SQL Industrial Server)
 • sieci internet poprzez popularne przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox czy Google Chrome)

W zależności od potrzeb tworzymy własne rozwiązania programowe związane z systemem SCADA w zakresie wizualizacji i sterowania, jak również moduły programowe współpracujące z aplikacjami SCADA (drivery, programy użytkowe itp). Dla naszych klientów oferujemy wsparcie i pomoc we wszystkich fazach implementacji rozwiązań. Świadczymy usługi konsultacyjne. Przeprowadzimy analizy i badania (ocena stanu aktualnego, propozycje konkretnych rozwiązań technicznych, itp.). Po ustaleniu stanu aktualnego i rozpoznaniu potrzeb klienta przygotujemy ofertę na dostawę niezbędnego oprogramowania i sprzętu. Opracujemy projekt automatyzacji procesów technologicznych. Określimy terminy dostaw i ceny wykonania poszczególnych elementów i etapów, jeśli zajdzie potrzeba również wariantowo. Każdy system SCADA wyposażamy dodatkowo w optymalne części składowe. Przeprowadzamy szkolenia z pracy w wybranym systemie. Zapewniamy wsparcie techniczne w formie hotline, doradztwa i pomocy techniczno-programowej przy opracowywaniu aplikacji. Opracujemy i dostarczymy gotowe oprogramowanie aplikacyjne włącznie z instalacją, szkoleniem personelu obsługującego i serwisem.

Gwarantujemy nowoczesność rozwiązań, wysoką jakość wykonania, fachowe wsparcie techniczne, łatwość rekonfiguracji i rozbudowy. Wszystkie nazwy firm i produktów użyte zostały jedynie w celach informacyjnych i są własnością ich prawnych posiadaczy.


Dostarczymy optymalne środki techniczne w stosunku do dostaw środków programowych:
 • komputery (również w wykonaniu przemysłowym) dla stacji sterujących i operatorskich
 • monitory w wykonaniu przemysłowym
 • klawiatury
 • karty wejść-wyjść,
 • urządzenia komunikacyjne
 • zapasowe źródła zasilania
 • inne elementy przemysłowych systemów sterujących.
Zapewnimy kompleksowe rozwiązania w zakresie kontroli procesów technologicznych włącznie z:
 • opracowaniem projektu
 • dostawą środków programowych i technicznych
 • dostawą środków pomiaru i regulacji
 • montażem, rozruchem, dostawą pełnej dokumentacji (w tym również walidacyjnej)
 • szkoleniem personelu obsługującego
 • serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym
 • świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • instalacje nowych wersji systemu
 • rekonfiguracje oprogramowania aplikacyjnego w związku ze zmianami w strukturze pobieranych danych, umiejscowienia itp.
 • gwarantujemy wsparcie przy przyszłym rozszerzaniu systemu i integracji z innymi systemami.