SENGA - FARMACJA

FARMACJA


farmacja

Jednym z podstawowych profili działalności naszej firmy jest dostarczanie kompletnych rozwiązań dotyczących automatyzacji procesów i maszyn dla przemysłu farmaceutycznego.

Dzięki wieloletniej współpracy z największymi koncernami farmaceutycznymi posiadamy duże doświadczenie w realizacji zarówno typowych zadań związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych jak i w dostawie rozwiązań dedykowanych.

Posiadamy doświadczenie w realizacji:
 • kompletnych linii produkcyjnych i pakujących
 • układów transportujących i ważących
 • układów kontroli i sterowania maszyn i urządzeń farmaceutycznych jak
 • tabletkarki rotacyjne
 • kapsułkarki
 • dozowaczki
 • nalewarki
 • powlekarki (drażownice)
 • kompaktory
 • susznie fluidalne i owiewowe, granulatory
 • przecieraki
 • blistrownice
 • kartoniarki
 • nietypowych rozwiązań z zakresu zmian w filozofii działania maszyn urządzeń, dostosowywania do konkretnych wymagań użytkownika, rozszerzania systemów zabezpieczeń i dozoru.

Dzięki współpracy z licznymi firmami podwykonawczymi jesteśmy w stanie podjąć się również remontów i przeróbek maszyn od strony mechanicznej.

Przykładem wytwarzanych przez nasz urządzeń związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym może być układ automatycznej kontroli wagi współpracujący z tabletkami rotacyjnymi (Korsch, Kilian, Horn i wielu innych). Dzięki naszemu, w pełni skomputeryzowanemu urządzeniu możliwy jest bieżący monitoring jakości produkowanych tabletek, odrzucanie w czasie rzeczywistym tabletek niespełniających założonych norm, analiza poprawności pracy maszyny tabletkującej, wykonywanie raportów z wykonanych serii produkcyjnych.

Zaprojektowany i produkowany w firmie Senga system automatycznej kontroli wagi AKW, współpracujący z wykorzystywanymi powszechnie w przemyśle farmaceutycznym tabletkami rotacyjnymi umożliwia bieżący monitoring poprawności przebiegu procesu produkcji, kontrolę jakości wytwarzanych tabletek, odrzucanie w czasie rzeczywistym wyrobu niespełniającego założonych norm produkcyjnych, wielopoziomową analizę warunków pracy maszyny tabletkującej dla potrzeb bieżącego utrzymania ruchu oraz przygotowywanie próbek produktu dla służb walidacyjnych i kontroli jakości. Posiada możliwość generacji rozbudowanych raportów i statystyk z przeprowadzonych serii produkcyjnych, umożliwiając dokumentację poprawności prowadzonego procesu produkcyjnego właściwą z punktu widzenia przepisów GMP oraz innych obowiązujących regulacji prawnych.

farmacja
farmacja

Nasz wysoce innowacyjny system jest w całości zaprojektowany, produkowany i wdrażany w Polsce, stanowi produkt myśli technicznej polskich inżynierów automatyków, elektroników i informatyków. System AKW stanowi alternatywę do stosowanych do tej pory rozwiązań związanych z kontrolą procesu tabletkowania dostarczanych przez producentów maszyn tabletkujących, urządzeń wielokrotnie droższych i przeważającej części znacznie uboższych funkcjonalnie.

Dzięki nowoczesnej strukturze sprzętowej oraz zaimplementowanym nowatorskim algorytmom cyfrowego przetwarzania sygnałów DSP, nasze rozwiązanie jest bardzo wydajne i posiada duży potencjał do dalszej rozbudowy, dostosowywania do specyficznych wymagań klienta z branży farmaceutycznej oraz integracji z istniejącymi w zakładach produkcyjnych systemami SCADA i MES.

W chwili obecnej zrealizowaliśmy już ponad dwadzieścia pięć wdrożeń w fabrykach największych koncernów farmaceutycznych w Polsce, trwają negocjacje dotyczące wprowadzenia naszego urządzenia na rynek niemiecki i ukraiński.

Zapewniamy możliwość dostosowywania zarówno części sprzętowej jak i oprogramowania do konkretnych wymagań związanych z konstrukcją maszyny tabletkującej.

W wypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy w opisywanym temacie lub konieczności rozszerzenia zakresu podanych informacji prosimy o kontakt.

System automatyki i sterowania suszni owiewowych powstał na zamówienie Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne SA.

Susznie owiewowe są w przemyśle farmaceutycznym elementem ciągu produkcyjnego służącym do przeprowadzania procesu osuszania w odpowiednich warunkach uprzednio przygotowanych komponentów stanowiących podstawę syntezy konkretnego wyrobu-leku.

Ze względu na wykorzystanie w procesie produkcji rozpuszczalników o wysokiej łatwopalności system jest wykonany jako iskrobezpieczny (zgodnie z grupą zagrożeń IIA/T2). Wszystkie elementy znajdujące się w strefach zakwalifikowanych jako niebezpieczne lub połączone z elementami w tych strefach bez separacji posiadają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto, z uwagi na niezawodność działania, elementy siłowe automatyki (np. ustawniki pozycyjne przepustnic, zawory) zastosowano w wykonaniach pneumatycznych z założeniem odpowiednich pozycji bezpieczeństwa w wypadku zaniku sygnałów sterujących lub zasilania.

W ramach realizowanej kontroli procesu pomiarowi podlegają między innymi temperatury charakterystyczne procesu, ciśnienia w komorze suszni i inne parametry istotne dla właściwego przebiegu suszenia.

Sterowanie procesem obejmuje algorytmy kontroli stopnia otwarcia zaworów pary (nagrzewnice powietrza) oraz ustawienia siłowników klap regulujących przepływ powietrza w komorze suszni.

Kontrolę nad całością systemu sprawuje dedykowany sterownik przemysłowy SP8411 produkcji naszej firmy. Moduł SP8411 przejmuje ustawienia zadanych przez użytkownika parametrów charakterystycznych procesu oraz steruje całością przebiegu suszenia. Dodatkowo poprzez port komunikacyjny możliwe jest przekazywanie danych o stanie pracy suszni do zewnętrznego systemu wizualizującego.

susznia tył szafa dla suszni