SENGA - OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE

OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE


Oferujemy swoje usługi w zakresie projektowania, opiniowania projektów, tworzenia studiów wykonawczych oraz syntezy i wdrożeń:
 • oprogramowania dla systemów automatyki przemysłowej i sterowania procesami produkcyjnymi
 • oprogramowania użytkowego, wizualizującego i raportującego dla systemów pomiarowych o dowolnym stopniu komplikacji
 • oprogramowania dla dowolnych urządzeń elektronicznych (w tym mikroprocesorowych, PLD)
 • oprogramowania dla systemów transmisji danych, systemów bazodanowych.
 • oprogramowania dedykowanego dla systemów klasy PC.
Tworzymy oprogramowanie wykorzystując technologie:
 • C#
 • NET Framework Version 2.0, 3.0, 3.51 i 4.0
 • Windows Presentation Foundation (WPF, SILVERLIGHT)
 • Web Development (ASPX, XHTML, CSS)
 • Microsoft SQL Server Database Access (LINQ, EF, SMO)
 • Microsoft Communication Framework (WCF, RIA)
 • Visual Basic for Applications VBA
Wykorzystujemy w swoich projektach informatycznych między innymi:
 • Microsoft Visual Studio 2010 incl. Team Foundation Server 2010
 • Microsoft Expression Design 4
 • Microsoft Expression Blend 4
 • Microsoft SQL Server Management Studio
 • Microsoft Office 2010 Suite

Gwarantujemy przeprowadzenie pełnej procedury projektowej, zarówno dla tematów związanych z oprogramowaniem ściśle dedykowanym – wdrażanych w pojedynczych egzemplarzach jak i dla projektów z założeniem wdrożeń wielkoseryjnych.Przygotujemy analizę techniczno-ekonomiczną przedsięwzięcia, poprowadzimy projekt software’owy od etapu formułowania założeń i specyfikacji wymagań użytkownika, poprzez fazę syntezy właściwego oprogramowania, fazę testów, aż do finalnego wdrożenia.Zapewnimy serwis przed i powdrożeniowy, podejmiemy się rozbudowy i rozszerzania funkcjonalności wdrożonego rozwiązania.