SENGA - SYSTEMY DEDYKOWANE

SYSTEMY DEDYKOWANE


fabryka i systemy dedykowane

Wielokrotnie w praktyce przemysłowej pojawia się konieczność stworzenia systemu sterowania obiektem, urządzeniem lub linią produkcyjną nie mającą w swojej bazowej konfiguracji rozbudowanej struktury odpowiedzialnej za automatykę, pomiary, zabezpieczenia i kontrolę.

W większości przypadków wykonanie automatyzacji takich procesów jest problematyczne.

Bardzo często dodatkowym problemem jest - wynikająca na przykład z długiego czasu eksploatacji, trudna dostępność dokumentacji, jej szczątkowa zawartość, wyjście z produkcji danego modelu urządzenia lub wręcz zakończenie „supportu” przez producenta.

W naszej praktyce mieliśmy do czynienia z procesami automatyzowania wielu systemów, zwykle wysoce „egzotycznych”, o skomplikowanej strukturze, pozbawionych dokumentacji technicznej, czasami pracujące z kilkoma rodzajami sterowników i regulatorów, operujące równocześnie wieloma protokołami transmisyjnymi.

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wykonania automatyzacji dowolnych systemów sterujących, pomiarowych i automatyki procesu wraz z możliwością docelowego prowadzenia akwizycji, magazynowania i analizy danych dotyczących pracy systemów z poziomu dołączonych sterowników PLC, stacji bazowych PC, komputerów przenośnych lub paneli operatorskich, transmisją danych do zakładowych sieci wizualizujących i systemów sterujących."Albo znajdziemy drogę albo ją wytyczymy" Hannibal