SENGA - OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIEWszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres: software@senga.com.pl

Aplikacja PDFMiniTool

Avatar PODGLĄD

Mała, darmowa aplikacja umozliwiająca edycję podstawowych właściwości plików pdf:

  • pól autor, tytuł, temat,słowa kluczowe,
  • zabezpieczeń,
  • sposobu wyświetlania - rozmiar i układ strony, tryb pracy czytnika itp.

Aplikacja nie wymaga instalacji. Interfejs posiada mozliwość wyboru języka (polski i angielski). Oprogramowanie wspiera kodowanie UNICODE, dzięki czemu można używać nie tylko polskich znaków diakrytycznych ale również np. cyrylicy czy też znaków alfabetu greckiego. W paczce znajduje się również skrócona instrukcja obsługi aplikacji.

Rozmiar:

6,191.48 kB

Aplikacja TiraTest

Avatar PODGLĄD

Aplikacja sterująca i wizualizująca pracę maszyny wytrzymałościowej TiraTest. Umożliwia prowadzenie standardowych testów wytrzymałościowych (ściskanie, rozciąganie, zginanie 3 i 4-ro punktowe) jak również próbę Evansa czy też testy cykliczne. Oprogramowanie umożliwia archiwizowanie wyników, budowanie statystyk oraz tworzenie raportów. Paczka zawiera również kilka przykładowych plików z danymi z przeprowadzonych prób oraz plik w formacie pdf stanowiący instrukcję obsługi systemu i oprogramowania. Ten sam dokument jest dostępny do pobrania w dziale Instrukcje i dokumentacje.

Rozmiar:

6,083.84 kB

Wersja demo WizMC812

Avatar PODGLĄD

Demonstracyjna wersja aplikacji WizMC812, nie wymaga do działania karty pomiarowej. Jest to aplikacja przeznaczona do współpracy z karta pomiarową MC812. Umożliwia między innymi przeprowadzanie akwizycji danych, analizę przebiegów, sterowanie generowaniem przebiegów analogowych i cyfrowych. Aplikacja nie wymaga instalowania. W paczce znajduja się przykładowe pliki z danymi umożliwiajace zapoznanie się z możliwościami oprogramowania jak również system pomocy. Plik chm z pomocą dostępny jest również w dziale Instrukcje i dokumentacje.

Rozmiar:

1,454.14 kB