SENGA - KARTY PC I EURO

KARTY PC I EUROW naszej ofercie znajdują się karty pomiarowe, karty wejść/wyjść analogowych i cyfrowych.

Oferujemy:

  • Karty wejść/wyjść analogowych
ilość kanałów: do 18
rozdzielczość: do 16 bit
sygnały wejściowe/wyjściowe: napięciowe lub prądowe
częstotliwość próbkowania A/C: do 300 kHz (specjalne wykonania do 1 MHz)
częstość odświeżania C/A: do 1 MHz
opcjonalnie izolacja galwaniczna do 1 kV
  • Karty wejść/wyjść cyfrowych
ilość wejść/wyjść: do 96
sygnały wejściowe/wyjściowe: TTL / 0-24V (inne wg wymagań)
częstość odświeżania: do 1 MHz
opcjonalnie izolacja galwaniczna do 1 kV
  • Karty multi I/O
Karty multi I/O dostępne w naszej ofercie są połączeniem podstawowych elementów spotykanych w kartach pomiarowych: wejść/wyjść analogowych, wejść/wyjść cyfrowych i wejść licznikowych

Część analogowa:
ilość kanałów A/C: do 16
ilość kanałów C/A: do 4 (opcjonalnie do 16)
rozdzielczość: do 16 bit
sygnały wejściowe/wyjściowe: napięciowe lub prądowe
częstotliwość próbkowania A/C: do 300 kHz (specjalne wykonania do 1 MHz)
częstość odświeżania C/A: do 1 MHz
opcjonalnie izolacja galwaniczna do 1 kV

Część cyfrowa:
ilość wejść/wyjść: do 24 (opcjonalnie do 96)
sygnały wejściowe/wyjściowe: TTL / 0-24V (inne wg wymagań)
częstość odświeżania: do 1 MHz
opcjonalnie izolacja galwaniczna do 1 kV

Część licznikowa:
ilość wejść: do 6 (opcjonalnie do 24)
sygnały wejściowe: TTL / 0-24V (inne wg wymagań)
częstość zliczania: do 1 MHz
opcjonalnie izolacja galwaniczna do 1 kV