SENGA - SYSTEMY BMS

SYSTEMY BMSSystem BMS (z ang. Building Management Systems) to rozwiązanie umożliwiające zarządzanie budynkiem. Zastosowanie w nim rozwiązania techniczne sprawdzają się w różnych typach obiektów – przemysłowych, biurowych oraz w instytucjach. Głównym powodem, dla którego implementuje się system BMS, jest możliwość zintegrowania różnych podzespołów występujących w danym obiekcie. Pozwala to na osiągnięcie wielu korzyści, jak np. zoptymalizowanie procesów sterowania, zmniejszenie kosztów eksploatacji, kontrolowanie i wizualizację różnych istotnych dla użytkownika obiektu parametrów, udoskonalenie działania monitoringu oraz informowanie o sytuacjach alarmowych.

Systemy podlegające integracji w wyniku zastosowania systemu BMS:
 • wentylacja, klimatyzacja, filtracja powietrza
 • alarmy i monitoring obiektu
 • oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
 • kontrola wind i dźwigów osobowych
 • instalacje przeciwpożarowe (sterowanie oddymianiem, monitoring klap przeciwpożarowych)
 • dozór zasilania
 • kontrola dostępu do obiektu
 • symulacja obecności
 • inne instalacje związane z niskim napięciem (CCTV, SSWiN, RCP, KD, SAP, DSO, RTV, MULTIROOM)
BMS

BMS

Zintegrowany system automatyki obiektu ma za zadanie zbierać informacje i zapewnić możliwość wymiany danych oraz kontaktu wszystkim systemom na jego terenie. Sterowane automatyką obiektu jest możliwe dzięki zapoznaniu się ze wszystkimi zebranymi danymi i przeanalizowaniu zależności zachodzącymi między systemami. Oferujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące syntezę rozbudowanych systemów BMS. Zapewniamy możliwość konsultacji. Dokonujemy specjalistycznych badań i analiz (oceniamy aktualny stan budynku, przedstawiamy konkretne propozycje zmian technicznych, itp.). Po przeprowadzonej analizie przedstawimy przygotowaną ofertę w zakresie dostawy i oprogramowania sprzętu, uwzględniając w niej wymagania stawiane przez klienta. W naszej ofercie znalazły się m.in. propozycje oparte na standardach EIB/KNX, INELS, AXOLUTE, LUTRON. Opracowujemy wstępny projekt mający na celu zaprezentowanie przygotowanych rozwiązań. Przygotowujemy zestawienie cen realizacji poszczególnych etapów zamówienia oraz terminów dostaw (jeśli będzie to potrzebne, także wariantowo).

BMS
Zapewnimy odpowiednie środki programowane i techniczne w ramach systemu BMS, które obejmują:
 • komputery (także wykonanie przemysłowe) przeznaczone dla stacji sterujących oraz operatorskich
 • monitory (wykonanie przemysłowe)
 • klawiatury
 • karty I/O (wejść-wyjść)
 • sprzęt komunikacyjny
 • dodatkowe źródła zasilania
 • pozostałe części systemów sterujących i dozorowych

W zależności od potrzeb tworzymy własne rozwiązania programowe związane z systemem SCADA w zakresie wizualizacji i sterowania, jak również moduły programowe współpracujące z aplikacjami SCADA (drivery, programy użytkowe itp). Dla naszych klientów oferujemy wsparcie i pomoc we wszystkich fazach implementacji rozwiązań. Świadczymy usługi konsultacyjne. Przeprowadzimy analizy i badania (ocena stanu aktualnego, propozycje konkretnych rozwiązań technicznych, itp.). Po ustaleniu stanu aktualnego i rozpoznaniu potrzeb klienta przygotujemy ofertę na dostawę niezbędnego oprogramowania i sprzętu. Opracujemy projekt automatyzacji procesów technologicznych. Określimy terminy dostaw i ceny wykonania poszczególnych elementów i etapów, jeśli zajdzie potrzeba również wariantowo. Każdy system SCADA wyposażamy dodatkowo w optymalne części składowe. Przeprowadzamy szkolenia z pracy w wybranym systemie. Zapewniamy wsparcie techniczne w formie hotline, doradztwa i pomocy techniczno-programowej przy opracowywaniu aplikacji. Opracujemy i dostarczymy gotowe oprogramowanie aplikacyjne włącznie z instalacją, szkoleniem personelu obsługującego i serwisem.