SENGA - NADZORY I DORADZTWO

NADZORY I DORADZTWO


USŁUGI DORADCZE W RAMACH PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Proponujemy Państwu usługi doradcze przy tworzeniu specyfikacji technicznych, opisie przedmiotów zamówienia do dokumentacji przetargowych.W ramach tych usług proponujemy również analizy ofert i opinie dla potrzeb komisji przetargowych. Nasza firma prowadzi takie usługi na rzecz Państwa i w Państwa interesie, w sposób niezależny od Oferentów.Zakres usługi jest ściśle związany z charakterem obiektu i systemu oraz z wymogami, przedstawionymi w dokumentacji przetargowej.

NADZORY

W ramach oferowanych usług proponujemy Państwu nadzory nad prowadzonymi realizacjami: autorskie i inwestorskie.Sprawdzamy i konsultujemy staranność wykonania instalacji, zasad montażu urządzeń, uruchomienia instalacji i szkoleń obsługi. Sugerujemy rozwiązania i sprawdzamy zgodność wykonania systemu z ofertą.