SENGA - PRZEMYSŁ

PRZEMYSŁNie mamy wątpliwości, że system automatyki przemysłowej to wyjątkowo złożone pojęcie. Obejmuje ono wszelkie elementy odciążające człowieka od stałej kontroli stanu urządzeń, dokonywania pomiarów czy też ręcznego sterowania przebiegiem procesu. A więc to wszystko co sprawia, że praca na konkretnym stanowisku wymaga mniejszego zaangażowania obsługi. Nie do przecenienia jest fakt, że pozwala to eliminować pracę ludzi w środowiskach niebezpiecznych dla życia lub zdrowia, jak również eliminować ludzkie błędy, które również mogą być źródłem zagrożeń lub strat.

Rozwiązania te mają na celu przede wszystkim ochronę pracowników, urządzeń, a także całego procesu produkcyjnego. Dlatego też warto wykorzystać technologię, która pozwoli zautomatyzować kontrolę ciśnienia, temperatury czy też np. przepływu mediów. Należy pamiętać, że aplikacje tego typu wymagają bardzo precyzyjnego określenia wymagań technologicznych oraz użytkowych. Zgromadzone założenia muszą zostać zaimplementowane w postaci oprogramowania, które w sposób autonomiczny będzie w stanie zarówno sterować przebiegiem procesu jaki i reagować na sytuacje awaryjne.

Indywidualnie skonfigurowany zespół komponentów tworzących sprawny system kontroli i sterowania pozwala nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie, ale również wpływa korzystnie na poprawę wydajności pracowników. Zdecydowana większość systemów automatyki przemysłowej składa się z warstwy pomiarowej (czujniki i przetworniki dostarczające systemowi wiedzy na temat parametrów kontrolowanego środowiska; np. termometry, manometry, higrometry, przepływomierze, pH-metry i wiele, wiele innych) i wykonawczej (napędy falownikowe, siłowniki klap i zaworów, itp.). Obie wymienione grupy współpracują – za pośrednictwem warstwy komunikacyjnej – z warstwą procesową czyli najczęściej swobodnie programowalnymi sterownikami (PLC). To właśnie w ich pamięci przechowywane są algorytmy odpowiedzialne za prawidłowe sterowanie bezpośrednie przebiegiem procesu. We współczesnych systemach automatyki przemysłowej często występują jeszcze wyższe poziomy: sterowanie nadrzędne (chociażby aplikacje klasy SCADA) czy też warstwy umożliwiające integrację z biznesowymi systemami zarządzania produjkcją.

Nieco odrębną klasą systemów automatyki przemysłowej są rozwiązania, których zadaniem jest głównie rejestracja danych. W takich przypadkach zwykle nie występuje warstwa wykonawcza, ale za to prawie zawsze istnieje oporgramowanie klasy SCADA, np. RMS. Tego typu systemy monitorujące bardzo często spotyka się w farmacji, przemyśle spożywczym czy tez motoryzacji. Czyli wszędzie tam gdzie istnieją szczególnie ostre wymagania dotyczące jakości produkcji.

roboty_copy
Zapewnimy kompleksowe rozwiązania w zakresie kontroli procesów technologicznych włącznie z:
  • opracowaniem projektu
  • dostawą środków programowych i technicznych
  • dostawą środków pomiaru i regulacji
  • montażem, rozruchem, dostawą pełnej dokumentacji (w tym również walidacyjnej)
  • szkoleniem personelu obsługującego
  • rekonfiguracją oprogramowania aplikacyjnego w związku ze zmianami w
  • strukturze pobieranych danych do zewnętrznych systemów sterujących,
  • zmianami umiejscowienia elementów systemu itp.
  • serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym
  • gwarantujemy wsparcie przy przyszłym rozszerzaniu systemu i integracji z innymi systemami.

Jeśli chcieliby Państwo rozpocząć współpracę z naszą firmą, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy nowoczesność rozwiązań, wysoką jakość wykonania, fachowe wsparcie techniczne, łatwość rekonfiguracji i rozbudowy.

Związane z tym tematem:
System automatyki i sterowania suszni owiewowych dla ZF Pliva Kraków SA.