AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, BMS, HMI

                


Senga oznacza w języku japońskim "kreślić proste linie" lub "podążać prosto do celu". Według tej dewizy rozwiązujemy problemy naszych klientów.

Zajmujemy się działalnością produkcynją, projektową, wdrożeniową i handlową w dziedzinie automatyki przemysłowej, urządzeń i systemów pomiarowych, dedykowanych systemów mikroprocesorowych, elektroniki, oprogramowania SCADA, BMS, RMS i HMI oraz innego oprogramowania przeznaczonego do modelowania i wspomagania procesowego. Naszymi głównymi obszarami działalności są:

 


Systemy automatyki przemysłowej

Zaprojektujemy oraz wykonamy dla Państwa dowolny system automatyki przemysłowej. Naszą specjalnością są rozwiązania dedykowane dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego oraz spożywczego, w tym również instalacje w wykonaniach przeciwwybuchowych (ATEX). Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania w obszarze kontroli procesów technologicznych. Dzięki automatyzacji możliwe jest podniesienie wydajności, a także bezpieczeństwa i jakości pracy. Samodzielnie lub we współpracy z Państwa technologami jesteśmy w stanie zaimplementować algorytmy sterowanie, które zapewnią możliwie optymalny przebieg procesów technologicznych. Dla naszych Klientów projektujemy i dostarczamy również warstwy sterowania nadrzędnego systemów automatyki przemysłowej (aplikacje SCADA) jak również elementy interfejsów użytkownika (HMI) czyli np. panele operatorskie ułatwiające lokalny nadzór nad systemem. Stawiamy na nowoczesność, najwyższą jakość wykonania, a także profesjonalne wsparcie techniczne dla każdego Klienta. Nasze systemy automatyki przemysłowej mogą być dowolnie konfigurowane i w razie potrzeby rozbudowywane. Zapraszamy do współpracy.

System SCADA


Nazwa jest skrótem od angielskich słów: Supervisory Control And Data Acquisition oznaczających sterowanie nadrzędne i akwizycja danych. Systemy SCADA są narzędziem umożliwiającym prowadzenie nadzoru nad przebiegiem procesu produkcyjnego lub technologicznego jak również kontroli nad stanem obiektu (np. aplikacje BMS lub RMS) w sposób optymalny dla człowieka. Z tego powodu jedną z najważniejszych cech systemów SCADA są rozbudowane możliwości wizualizacji przebiegu procesu. Oprócz tego do podstawowych zadań omawianych rozwiązań zaliczane są: zbieranie i archiwizowanie danych, sterowanie nadrzędne, alarmowanie. Na naszym kanale YouTube można obejrzeć prezentację podstawowych możliwości aplikacji SCADA.


System BMS

Nazwa jest skrótem od angielskich słów: Building Management System oznaczających system zarządzania budynkiem, rozwiązanie równie często jest określane mianem inteligentnego budynku. System BMS w zasadzie jest wyspecjalizowanym systemem SCADA. Jego zadaniem jest nadzór nad stanem urządzeń technologicznych zainstalowanych w budynku. Dzięki rozbudowanym możliwościom wizualizacji i przechowywania danych umożliwia prowadzenie wydajnej kontroli nad instalacjami oraz szybką reakcję w przypadku wystąpienia awarii. System BMS jest niezastąpionym narzędziem w obszarze optymalizowania zużycia mediów i optymalizacji kosztów utrzymania budynku.

System RMS

Nazwa jest skrótem od angielskich słów: Room Monitoring System oznaczających system monitoringu pomieszczeń. System RMS w zasadzie jest wyspecjalizowanym systemem SCADA. Jako wydzielona instalacja znajduje zastosowanie w obszarach przemysłu lub laboratoriach wymagających prowadzenia stałej kontroli środowiska wytwarzania i przechowywania. Systemy RMS mają szczególne zadania w przemyśle farmaceutycznym, wyspecjalizowanych laboratoriach mikrobiologicznych i chemicznych, w niektórych jednostkach służby zdrowia (np. szpitalne oddziały onkohematologii) oraz w przemyśle spożywczym. Najważniejsze zadania systemu RMS to ostrzeganie przed przekroczeniem warunków środowiskowych oraz archiwizowanie danych o panujących warunkach dla celów kontroli jakości i prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem produktu.

Programowanie sterowników PLC

Skrót PLC pochodzi od angielskich słów: Programmable Logic Controller i oznacza programowalny sterownik logiczny. Jest to urządzenie, obecnie mikroprocesorowe, wyposażone w różnego typu wejścia i wyjścia fizyczne umożliwiające podłączenie sygnałów, które są dla sterownika z jednej strony źródłem wiedzy o stanie obiektu, a z drugiej strony umożliwiają sterowanie jego stanem. Aby sterownik PLC wykonywał swoje zadania konieczne jest wprowadzenie do jego pamięci odpowiedniego algorytmu, który opisuje zestaw reguł, któremu ma podlegać sterowany system.

Projektowanie elektroniki

Realizujemy dla Państwa kompleksowe usługi z zakresu projektowania i wdrażania nowych rozwiązań elektronicznych, urządzeń, układów oraz obwodów drukowanych. Gwarantujemy rzetelne podejście do każdego zlecenia.

 


Jesteśmy uczestnikiem programów:

 

 Rzetelna firma - sprawdź nas

Time for Poland

 

Jesteśmy laureatem konkursu:

CE_Produkt_Roku_2012m