SYSTEMY STERUJĄCE I WIZUALIZUJĄCE SCADA I FMS

SCADADisplay


Oferujemy usługi w zakresie opracowywania i uruchamiania aplikacji wizualizujących i sterujących dla komputerów osobistych klasy PC dla systemów operacyjnych DOS, Windows 95/98/NT/XP/7 – system SCADA i FMS.Oferujemy:

  • kompletną obsługę inwestycji (założenia, projekt, realizacja, utrzymanie ruchu)
  • dobór odpowiedniego oprogramowania
  • realizacje programowych systemów sterowania i wizualizacji dla:

   kompletnych linii technologicznych i produkcyjnych
   systemów klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji
   systemów kontroli dostępu do obiektów, maszyn i urządzeń
   rozbudowanych systemów pomiarowych, walidacyjnych i dozorowych.
   pojedynczych urządzeń i maszyn

   • prace montażowe
   • instalacja i konfiguracja
   • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
   • usługi w zakresie utrzymania ruchu dla systemu SCADA

   Nasze systemy oparte na komponentach standardowych aplikacji typu SCADA:

   • Wonderware InTouch
   • Siemens WinCC
   • ASIX
   • WIZCON
   • Johnson Controls Metasys
   • Intellution iFix
   • WEB-FAQtory

   gwarantujących łatwą rozbudowę i dostęp do parametrów i ustawień za pośrednictwem:

   • dedykowanych aplikacji SCADA i FMS utworzonych w wyżej wymienionych systemach według specyfikacji użytkownika
   • aplikacji standardowego pakietu Microsoft MS Office (np. poprzez Wonderware Active Directory)
   • dowolnej aplikacji SQL (np. z wykorzystaniem SQL Industrial Server)
   • sieci internet poprzez popularne przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox czy Netscape Communicator)

   W zależności od potrzeb tworzymy własne rozwiązania programowe związane z systemem SCADA w zakresie wizualizacji i sterowania, jak również moduły programowe współpracujące z aplikacjami SCADA (drivery, programy użytkowe itp). Dla naszych klientów oferujemy wsparcie i pomoc we wszystkich fazach implementacji rozwiązań. Świadczymy usługi konsultacyjne. Przeprowadzimy analizy i badania (ocena stanu aktualnego, propozycje konkretnych rozwiązań technicznych, itp.). Po ustaleniu stanu aktualnego i rozpoznaniu potrzeb klienta przygotujemy ofertę na dostawę niezbędnego oprogramowania i sprzętu. Opracujemy projekt automatyzacji procesów technologicznych. Określimy terminy dostaw i ceny wykonania poszczególnych elementów i etapów, jeśli zajdzie potrzeba również wariantowo. Każdy system SCADA wyposażamy dodatkowo w optymalne części składowe. Przeprowadzamy szkolenia z pracy w wybranym systemie. Zapewniamy wsparcie techniczne w formie hotline, doradztwa i pomocy techniczno-programowej przy opracowywaniu aplikacji. Opracujemy i dostarczymy gotowe oprogramowanie aplikacyjne włącznie z instalacją, szkoleniem personelu obsługującego i serwisem.

   SENGA

   Dostarczymy optymalne środki techniczne w stosunku do dostaw środków programowych:

   • komputery (również w wykonaniu przemysłowym) dla stacji sterujących i operatorskich
   • monitory w wykonaniu przemysłowym
   • klawiatury
   • karty wejść-wyjść,
   • urządzenia komunikacyjne
   • zapasowe źródła zasilania
   • inne elementy przemysłowych systemów sterujących.

   Zapewnimy kompleksowe rozwiązania w zakresie kontroli procesów technologicznych włącznie z:

   • opracowaniem projektu
   • dostawą środków programowych i technicznych
   • dostawą środków pomiaru i regulacji
   • montażem, rozruchem, dostawą pełnej dokumentacji (w tym również walidacyjnej)
   • szkoleniem personelu obsługującego
   • serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym
   • świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
   • instalacje nowych wersji systemu
   • rekonfiguracje oprogramowania aplikacyjnego w związku ze zmianami w strukturze pobieranych danych, umiejscowienia itp.
   • gwarantujemy wsparcie przy przyszłym rozszerzaniu systemu i integracji z innymi systemami.

   SENGAGwarantujemy nowoczesność rozwiązań, wysoką jakość wykonania, fachowe wsparcie techniczne, łatwość rekonfiguracji i rozbudowy

   Wszystkie nazwy firm i produktów użyte zostały jedynie w celach informacyjnych i są własnością ich prawnych posiadaczy.