SYSTEMY BMS


SENGASystem BMS (z ang. Building Management Systems) to rozwiązanie umożliwiające zarządzanie budynkiem. Zastosowanie w nim rozwiązania techniczne sprawdzają się w różnych typach obiektów – przemysłowych, biurowych oraz w instytucjach.

Głównym powodem, dla którego implementuje się system BMS, jest możliwość zintegrowania różnych podzespołów występujących w danym obiekcie. Pozwala to na osiągnięcie wielu korzyści, jak np. zoptymalizowanie procesów sterowania, zmniejszenie kosztów eksploatacji, kontrolowanie i wizualizację różnych istotnych dla użytkownika obiektu parametrów, udoskonalenie działania monitoringu oraz informowanie o sytuacjach alarmowych.

Systemy podlegające integracji w wyniku zastosowania systemu BMS:

 • wentylacja, klimatyzacja, filtracja powietrza
 • alarmy i monitoring obiektu
 • oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
 • kontrola wind i dźwigów osobowych
 • instalacje przeciwpożarowe (sterowanie oddymianiem, monitoring klap przeciwpożarowych)
 • dozór zasilania
 • kontrola dostępu do obiektu
 • symulacja obecności
 • inne instalacje związane z niskim napięciem (CCTV, SSWiN, RCP, KD, SAP, DSO, RTV, MULTIROOM)

Zintegrowany system automatyki obiektu ma za zadanie zbierać informacje SENGAi zapewnić możliwość wymiany danych oraz kontaktu wszystkim systemom na jego terenie. Sterowane automatyką obiektu jest możliwe dzięki zapoznaniu się ze wszystkimi zebranymi danymi i przeanalizowaniu zależności zachodzącymi między systemami.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące syntezę rozbudowanych systemów BMS.

Zapewniamy możliwość konsultacji.

Dokonujemy specjalistycznych badań i analiz (oceniamy aktualny stan budynku, przedstawiamy konkretne propozycje zmian technicznych, itp.)

Po przeprowadzonej analizie przedstawimy przygotowaną ofertę w zakresie dostawy i oprogramowania sprzętu, uwzględniając w niej wymagania stawiane przez klienta.

W naszej ofercie znalazły się m.in. propozycje oparte na standardach EIB/KNX, INELS, AXOLUTE, LUTRON.

Opracowujemy wstępny projekt mający na celu zaprezentowanie przygotowanych rozwiązań.

Przygotowujemy zestawienie cen realizacji poszczególnych etapów zamówienia oraz terminów dostaw (jeśli będzie to potrzebne, także wariantowo).

Zapewnimy odpowiednie środki programowane i techniczne w ramach systemu BMS, które obejmują:

 • komputery (także wykonanie przemysłowe) przeznaczone dla stacji sterujących oraz operatorskich
 • monitory (wykonanie przemysłowe)
 • klawiatury
 • karty I/O (wejść-wyjść)
 • sprzęt komunikacyjny
 • dodatkowe źródła zasilania
 • pozostałe części systemów sterujących i dozorowych.

Przygotujemy i dostarczymy kompleksowe oprogramowanie aplikacyjne (obejmujące także instalację, szkolenia dla obsługi oraz serwis).

Dokonamy montażu i rozruchu, zapewnimy kompletną dokumentację podwykonawczą.

Gwarantujemy wsparcie techniczne (poprzez hotline), doradztwo oraz fachową pomoc techniczno-programową podczas wdrażania systemu.

Przeprowadzamy rekonfigurację oprogramowania aplikacyjnego, konieczną w przypadku zmian w strukturze pobieranych danych do zewnętrznych programów sterujących, zmian miejsc elementów systemu, itp.

Zapewniamy pełne wsparcie podczas rozwoju funkcjonalności oraz integracji z innymi systemami w przyszłości.

Ważne: nazwy firm oraz produktów zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i stanowią własność ich prawnych posiadaczy.