SYSTEMY AUTOMATYKI I BMS DLA BASENÓW I PŁYWALNI


Oferujemy wykonanie kompletnych systemów automatyki i systemów BMS dla basenów i pływalni.

Nasze systemy doskonale obejmują specyfikę wizualizacji i sterowania instalacjami charakterystycznymi dla tego typu obiektów.

W ramach systemów automatyki i BMS sterowaniem i integracją mogą zostać objęte:

  • systemy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej (w tym odzyskiem ciepła, pompami ciepła i z recyrkulacja strumienia powietrza)
  • systemy grzewcze (CO, CWU, woda basenowa, układy kaskadowe kotłów)
  • systemy uzdatniania wody i pomiarów jej własności fizyko-chemicznych (chlor, redox, pH, dezynfekcja, wstępne ozonowanie)
  • systemy hydroforowe
  • instalacje filtracyjne
  • instalacje elektryczne
  • oświetlenie
  • sterowanie atrakcjami
  • systemy zabezpieczające (w tym kontrola dostępu, systemy alarmowe i przeciwwłamaniowe)

Związane z tym tematem:

System BMS dla pływalni krytej w Limanowej


basen2