OPROGRAMOWANIE I SERWERY OPC


opc

OPC SCADA

W ramach naszych usług opracujemy i dostarczymy gotowe oprogramowanie standardu OPC,  włącznie z instalacją, szkoleniem personelu obsługującego i serwisem. 

Wykonamy konieczne prace programistyczne, rozruch, dostarczymy pełną dokumentację konieczną do wykorzystania serwera OPC.

Zapewniamy wsparcie techniczne w formie hotline, doradztwa i pomocy techniczno-programowej przy wdrażaniu systemu.

Wykonujemy rekonfigurację oprogramowania aplikacyjnego w związku ze zmianami w strukturze pobieranych danych do zewnętrznych systemów sterujących, zmianami umiejscowienia elementów systemu itp.

Gwarantujemy wsparcie przy przyszłym rozszerzaniu funkcjonalności i integracji z innymi systemami.

OPC jest otwartym standardem komunikacyjnym stosowanym w automatyce przemysłowej i systemach informatycznych zaprojektowanym, aby łączyć aplikacje bazujące na systemach operacyjnych ogólnego stosowania będących często jądrem stacji bazowych SCADA/HMI ze sprzętem i oprogramowaniem aplikacyjnym automatyki przemysłowej, nadzorującym i sterującym procesem technologicznym.

OPC jest standardem otwartym, pozwalającym używać jednolitych (niezależnych od typu oraz źródła danych) metod dostępu i opisu danych (interfejsu) dla procesu technologicznego.

W ogólnym przypadku serwer OPC dostarcza w jednolity sposób dostęp do danych z urządzeń sterujących i nadzorujących proces technologiczny (dane procesowe) takich, jak sterowniki PLC, czy systemy DCS.

Różnicą pomiędzy tradycyjnym podejściem do tematyki połączenia urządzenie-driver-system a wykorzystaniem technologii OPC jest zdefiniowanie wspólnego interfejsu, który - utworzony raz - może być wykorzystywany przez dowolnego klienta, oprogramowanie SCADA, HMI lub dowolny pakiet oprogramowania.

Bazując na standardach Microsoft OLE , COM i DCOM, technologia OPC definiuje interfejsy przeznaczone do komunikacji z urządzeniami przemysłowymi, przez co pozwala uniezależnić oprogramowanie monitorujące od różnorodnych rozwiązań stosowanych przez producentów sprzętu procesowego.

Utrzymaniem i rozwojem standardu zajmuje się organizacja OPC Foundation.