KARTY PC I EURO


SENGA - KARTY

W naszej ofercie znajdują się karty pomiarowe, karty wejść/wyjść analogowych i cyfrowych.

Oferujemy:

  • Karty wejść/wyjść analogowych

ilość kanałów: do 18
rozdzielczość: do 16 bit
sygnały wejściowe/wyjściowe: napięciowe lub prądowe 
częstotliwość próbkowania A/C: do 300 kHz (specjalne wykonania do 1 MHz)
częstość odświeżania C/A: do 1 MHz 
opcjonalnie izolacja galwaniczna do 1 kV

  • Karty wejść/wyjść cyfrowych

ilość wejść/wyjść: do 96 
sygnały wejściowe/wyjściowe: TTL / 0-24V (inne wg wymagań) 
częstość odświeżania: do 1 MHz 
opcjonalnie izolacja galwaniczna do 1 kV

  • Karty multi I/O

Karty multi I/O dostępne w naszej ofercie są połączeniem podstawowych elementów spotykanych w kartach pomiarowych: wejść/wyjść analogowych, wejść/wyjść cyfrowych i wejść licznikowych 
Część analogowa:
ilość kanałów A/C: do 16 
ilość kanałów C/A: do 4 (opcjonalnie do 16) 
rozdzielczość: do 16 bit 
sygnały wejściowe/wyjściowe: napięciowe lub prądowe 
częstotliwość próbkowania A/C: do 300 kHz (specjalne wykonania do 1 MHz) 
częstość odświeżania C/A: do 1 MHz 
opcjonalnie izolacja galwaniczna do 1 kV
Część cyfrowa:
ilość wejść/wyjść: do 24 (opcjonalnie do 96) 
sygnały wejściowe/wyjściowe: TTL / 0-24V (inne wg wymagań) 
częstość odświeżania: do 1 MHz 
opcjonalnie izolacja galwaniczna do 1 kV
Część licznikowa:
ilość wejść: do 6 (opcjonalnie do 24) 
sygnały wejściowe: TTL / 0-24V (inne wg wymagań) 
częstość zliczania: do 1 MHz 
opcjonalnie izolacja galwaniczna do 1 kV

Związane z tym tematem:

Uniwersalna karta pomiarowa MC812 
Uniwersalna karta pomiarowa MC1212