SENGA - PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

PŁYWALNIA W LIMANOWEJNasza firma w przetargu organizowanym przez Powiat Limanowa została wybrana na wykonawcę systemu BMS dla nowobudowanej pływalni krytej.

System BMS oparty o środowisko Wonderware InTouch 10 integruje:
  • systemy klimatyzacji i wentylacji (Menerga, Clima Produkt)
  • systemy hydroforowe (Instal Compact)
  • piece grzewcze i centralnego ogrzewania (Hoval)
  • systemy automatyki basenowej (pompowe, sterowania atrakcjami itp.)
  • systemy uzdatniania wody (Astral Pool)

Omawiany system jest wieloprotokołowy.Z uwagi na wykorzystanie urządzeń i modułów różnych producentów oprócz standardowych interfejsów komunikacyjnych Modbus RTU i Modbus TCP wykorzystuje też dedykowane rozwiązania komunikacyjne autorstwa naszej firmy.

pływalnia

basen

pływalnia